فرم ورود به پایگاه ، دسترسی کامل به منابع پایگاه .

هدف اصلی کتابخانه دیجیتال سیناپتیک فراهم آوردن بستر نوینی جهت تامین کلیه منابع علمی برای پزشکان و دانشجویان و نیز تجهیز کتابخانه ها و گروه های دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز آموزشی درمانی، مراکز تحقیقاتی و بیمارستانها می باشد . جهت دسترسی به منابع موجود در کتابخانه ابتدا عضو شوید.
پس از عضویت و ورود به سایت کلیه امکانات برای شما قابل دسترس خواهد بود.

شماره تماس :
021-42331000

داخلی 207

فرم تماس با مدیریت سایت و ارسال پیام (تمام موارد ضروری می باشد)